Şiddetle Mücadelede Kadın Anlatıları: Türkiye Bağlamında Dayanıklılık ve Güçlenme Öyküleri

Büşra Yalçınöz-Uçan

20 Haziran 2017 / Salı   19:30-21:00

İletişim ve kayıt: duslempsikoloji@gmail.com

… neden ayrıldınız, şiddet var mıydı diye sordu, yoktu dedim, ama içimden vardı demek geçti ama korktum, acınılmak istemedim, şiddete uğramış, zavallı, bebeğiyle kalmış desinler istemedim … bu acınılacak bir şey değil, bu hayattan bir şey, hepimiz karşılaşıyoruz, görmek istesek de istemesek de her an maruz kalmak çok mümkün, bunu ifade etmek başkalarına, evet şiddete uğradım, zordu ama atlattım, bu gurur verici bir şey, ayakta duruyorum, bakın ben bunu kabul etmedim, direndim ve mücadele verdim ve başardım demek. (Betül, 20 yaşında)

Erkek şiddetiyle örülü bir toplumsal zeminde yaşarken kadın üzerinden üretilen ‘mağduriyet’ imajının bu kadar göz önünde olması mücadelenin değil yenilginin diline saplıyor bizi.  Olumsuzun içine gömüldükçe mücadele eden, hayatta kalan kadının öyküsünü kaybediyoruz. Kadınların deneyimlerindeki olumluyu, kadınların cesaretlerini, güçlerini, direnme kapasitelerini görmez oluyoruz.

Bu çalışma mücadelenin dilini anlamak üzerine başladı. Yapılan görüşmelerde, erkek şiddetinin bir kadının hayatında, benliğinde, zihninde ne denli yıkıcı sonuçları olduğunu göz ardı etmeden kadınların bu yıkıcılıkla nasıl savaştıkları, kendilerini şiddetten nasıl uzaklaştırabildikleri ve kendilerini nasıl onarabildikleri soruları soruldu. Yıllar yılı uğradıkları şiddetin ve şiddetle mücadelelerinin tanıklığını paylaşan 13 kadın, yaşadıkları şiddetin dehşetini, kimi zaman ise şiddettin dehşetinden daha da kötü olan desteksiz kalmanın ve yalnız bırakılmanın öykülerini anlattılar. Tökezlemeler ve gelgitler içinde nasıl ayakta kalabildiklerini ve şiddet döngüsünün içinden nasıl çıkabildiklerini anlattılar. Bir gölge gibi benliklerinin üzerine düşmüş olan şiddetten bağımsızlaşma ve özgürleşme öykülerini anlattılar.

Bu sunumda da -henüz tamamlanmamış bir çalışma olmakla birlikte- kadınların bu anlattıklarının paylaşımı yapılacak, yakın ilişkide erkek şiddetiyle mücadele ve güçlenme süreçleri üzerine tartışılacak ve klinik deneyimler paylaşılacaktır.  

Büşra Yalçınöz-Uçan

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programına başlamış, 2011 yılında mezun olmuştur. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı klinik psikoloji doktora eğitimine halen devam etmektedir. 2011 yılından itibaren ergen ve yetişkinlerle psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Toplumsal Dayanışma  İçin Psikologlar Derneği (Todap) üyesi ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsüdür.