Aktarım – Karşı Aktarım

Behice Boran

19 Ocak 2018 / Cuma   20:00-22:00

İletişim ve kayıt: duslempsikoloji@gmail.com

Bu seminerde psikanalitik çalışmanın temel öğesi olan Aktarım- Karşı Aktarım kavramları üzerinde çalışılacaktır. Aktarım karşı aktarım çifti psikanalitik kuram içerisinde analitik ilişkinin tüm fenomenolojik karmaşıklığını açıklayan merkezi bir konuma sahiptir. Bleueler’in şeytani bulduğu, Freud ise geçmişten gelenin dramatik şekilde birden ortaya çıkışı olarak açıkladığı bir kavram olarak psikanaliz kuramındaki yolculuğuna başlamıştır aktarım.

Psikanalize başlayınca ya da daha başlamadan kişi bireysel tarihi açısından önemli kişilere gönderme yaparak, daha önceden yerleştirilmiş bir kalıp uyarınca var olan duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını analiste taşınması söz konusu olacaktır. Analist olunması istenilen her şeyin kendisini yansıttığı boş bir perde görevi üstlenir.  “Aktarım yorumu” sayesinde analizanın dikkatini şimdi olup biten ile geçmişte olmuş bitmişler arasında bağlantı kurmaya yöneltir analist. Süreç boyunca aktarım çeşitli evrelerden geçer; idealleştirilen analiste olumlu bir aktarım daha sonra olumsuz bir aktarım gelişir. 

Diğer yanda karşı aktarım yer alır. Psikanalitik kuramda aktarımın diğer yakasında, analistin analizana ve onun aktarımına karşı bilinçdışı tepkilerinin tamamı olarak tanımlanan karşı aktarım vardır. Karşı aktarım analist ve analizanın seans sırasında bilinçdışları arasındaki ilişkiden analiste ait olandır. Analizan tarafından temsil edilemeyeni temsil etmeye yarayan bir araçtır. 

Behice Boran

Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir. Aynı zamanda Abdülkadir Özbek Enstitüsü üyesi olup Psikodrama eğitimcisidir.