Aylin Kula

Psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamakta ve yetişkinlerle çalışmaktadır. IPA (Uluslararası Psikanaliz Birliği) Psikanaliz Formasyonuna İstanbul Psikanaliz Derneği’nde devam etmektedir.  Uluslararası Psikanalitik Çalışmalar Örgütü (IPSO), Uluslararası Psikanaliz Derneği (IPA İstanbul Psikanaliz Derneği(IPD)üyesidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ( TİHV) gönüllüsü, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği ve İstanbul  Psikanaliz Derneği üyesidir.

 Düşlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucu ortağıdır.

Damla Gürkan

Psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamakta ve okul çağı çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle calışmaktadir. IPA (Uluslararası Psikanaliz Birliği) Psikanaliz Formasyonuna İstanbul Psikanaliz Derneği’nde devam etmektedir. Uluslararası Psikanalitik Çalışmalar Örgütü (IPSO), Uluslararası Psikanaliz Derneği (IPA İstanbul Psikanaliz Derneği(IPD)üyesidir.
Mor Çatı Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı gönüllüsüdür. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, İstanbul Psikodrama Derneği ve İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir.
Düşlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucu ortağıdır.

Seren Talaşman Ülker

Psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamakta ve yetişkinlerle çalışmaktadır. 2013 yılında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladığından beri psikoterapist olarak çalışmaktadır. Eğitimlerine ve kendi analiz sürecine devam etmektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir.
Düşlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucu ortağıdır.

Esra Demiroğlu

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programlarından mezun olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Programı, Transaksiyonel Analiz Derneği TA 101 ve İleri Ego Durumları, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Krize Müdahale ve Travma Eğitim Programı eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi Eğitim Programının üçüncü yılında süpervizyon aşamasında eğitimine devam etmektedir.

Özel eğitim kurumunda akran ve yetişkin danışmanlığı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğrencilere ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık pozisyonunda, eğitim kurumlarında travma ve krize müdahale çalışmalarında görev almıştır.

Yetişkin ve ergenlere yönelik psikodinamik/psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamaktadır. Eğitimlerine ve bireysel terapi sürecine devam etmektedir. TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği) üyesidir. Düşlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Eser Sandıkçı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde iş güvencesizliğinin çalışanlar üzerindeki sosyal ve psikolojik sonuçları konulu tezi ile birlikte yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Çalışma yaşamının bireyler üzerindeki psikolojik tahribatları, çalışma yaşamında şiddet ve mobbing üzerine seminerleri ve makaleleri bulunmaktadır. Varoluşçu Akademi’de varoluşçu  analiz ve logoterapi temel eğitimi, varoluşçu psikoterapide ileri çalışmalar ve süpervizyon  eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi Eğitim Programının üçüncü yılında süpervizyon aşamasında eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli eğitim kurumlarında ergenler ve ailelerine yönelik bireysel ve grup psikolojik danışmanlık hizmeti ve travma / krize müdahale  çalışmalarında görev almıştır. Yetişkinlere yönelik psikodinamik/ psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulamaktadır. Kendi psikanaliz süreci ve bireysel süpervizyon eğitimleri devam etmektedir.

TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği) ve SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı) üyesidir. Düşlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Didem Yıldırım

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı Psikoloji lisans eğitimini 2014 yılında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır.

2015 yılında kabul edildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının yetişkin alt dalından 2019 yılında tez çalışmasını tamamlayarak mezun olmuştur.

Ekim 2017-Ocak 2020 arasında Özyeğin Üniversitesi Psikolojik Gelişim Biriminde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır.

Bireysel psikoterapi çalışmalarını psikodinamik yaklaşımla yetişkinlere yönelik olarak sürdürmektedir.

İlkelerimiz

insanın

ruhsallığına

saygılı

iyilik

hallerine

odaklı

etik

eşitlikçi